دکتر کریمی تفرشی در نشست خبری با اصحاب رسانه: صنعت غذا در ایران خصوصی ...

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی گلها گفت: از نظر تولید و عرضه مواد غذایی هیچ مشکلی برای ماه رمضان وجود ندارد و طرح مسئله افزایش قیمت در ماه رمضان بی معنی است و طرح مسئله افزایش قیمت در ماه مبارک رمض...

گزارش تصویری گفتگوی اختصاصی با مهندس هادی پور مدیرعامل گروه صنایع غذای...

کافه دانش: گفتگوی اختصاصی مهندس صابر هادی پور، مدیرعامل گروه صنایع غذایی گلشهر، در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته(ایران اگزوفود 2017)، ب...

گفتگوی اختصاصی با مهندس صابر هادی پور مدیرعامل گروه صنایع غذایی گلشهر...

کافه دانش: گفتگوی اختصاصی مهندس صابر هادی پور، مدیرعامل گروه صنایع غذایی گلشهر، در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته(ایران اگزوفود 2017)، د...

نشست خبری دکتر کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غ...

کافه دانش: نشست خبری دکتر مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غذایی هم صنف، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی گلها و مرد سال صنعت غذا، در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المل...

گزارش تصویری نشست خبری دکتر مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره تعاونی ت...

کافه دانش: نشست خبری دکتر مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غذایی هم صنف، و رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی گلها و مرد سال صنعت غذا، در حاشیه بیست و چهارمین نمابشگاه بین ال...

گزارش تصویری بخش جانبی اولین گردهمایی شرکت های تولید کننده محصولات دان...

کافه دانش: اولین گردهمایی شرکت های تولیدکننده محصولات دانش بنیانB2C، با رویکرد بازاریابی وفروش الکترونیکی، توسط مرکز فن بازار ملی ایران برای تولیدکنندگان کالاهای دانش بنیان، بعد از ظهر امروز یکشنبه 3...

گزارش تصویری اولین گردهمایی شرکت های تولید کننده محصولات دانش بنیان B2...

کافه دانش: اولین گردهمایی شرکت های تولیدکننده محصولات دانش بنیانB2C، با رویکرد بازاریابی وفروش الکترونیکی، توسط مجموعه فن بازار ملی ایران برای تولیدکنندگان کالاهای دانش بنیان، بعد از ظهر امروز یکشنبه...