پنجمین آزمایش اتمی کره ی شمالی

کره شمالی در حال آماده سازی برای  پنجمین آزمایش اتمی خود می باشد و اخبار مربوط به این مساله چندین ساعت پس از آن توسط خبرگزاری یونهاپ انتشار یافت که پیونگ یانگ ادعا کرده است  ماهواره شناسایی خود را به...