پژوهشگاه صنعت نفت

همکاری های پژوهشگاه نفت با فرانسه و نیز کره ی جنوبی در حوزه ی فناوری ا...

هیات پژوهشی کشور های کره جنوبی و فرانسه به منظور گسترش همکاری‌های  پژوهشگاه صنعت نفت با شرکت‌های مطرح بین‌المللی، تمایل خود را برای توسعه ی همکاری‌های حوزه ی فناوری با این پژوهشگاه اعلام نمودند. شرکت...