بیکاری، دردی که دامنگیر دندانپزشکان جوان شده است/ دندانپزشکی نیازمند ح...

کافه دانش: رئيس انجمن دندانپزشكان عمومی ایران با اشاره به مشکل اشتغال دندانپزشکان بیکار گفت: وزارت بهداشت به جای خريد يونيت دندانپزشكی هر مطب را به مركز بهداشت مراقبت دهان و دندان تبديل كند....