حمله به داعش،ادعایی مضحک از عربستان

به نقل از مجله ی آلمانی اشپیگل:عربستان اخیرا از اعزام نیروی زمانی ارتش این کشور به سوریه و با هدف جنگ رو در رو با نیروهای تکقیری داعش سخن می گوید در صورتی که پیشتر از این هم ادعاهایی پوشالی و مضحک از...