ظریف:مردم سوریه خود قادر به تصمیم گیری دز مورد آینده ی خود هستند،با مو...

محمد جواد ظریف،وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد:مردم سوریه نیاز به وکیل وسیع ندارند و خودشان قادر به تصمیم‌گیری هستند. وزیر امور خارجه ی کشورمان ضمن ورود به بلژیک در پاسخ به ادعاهای اخیر بعضی کشورها...

فیلیپ هاموند:سفر ظریف به ایران نشانه ای از گرمتر شدن روابط است...

پس از سفر وزیر امور خارجه ی کشورمان به لندن،فیلیپ هاموند-وزیر امور خارجه ی انگلیس طی پیامی در حساب توییتر خود نوشت:این اولین سفر وزیر امور خارجه ی ایران به انگلیس پس از ۱۰ سال است و ما این را نشانه ا...