اسلامی در نشست خبری یازدهمین همایش سراسری اتحادیه صادر کنندگان: نام ات...

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: طبق آمار 9 ماهه گمرک در سال جاری حدود 14 میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی و فرآورده های نفتی صادرات انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذ...