افزایش دو برابری تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی...

کافه دانش: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه گفت: تولیدات علمی این دانشگاه نسبت به چهار سال گذشته 2 برابر شده و این یک دستاورد بزرگ است....