گزارش تصویری نشست خبری یازدهمین همایش سراسری اتحادیه صادر کنندگان فرآو...

کافه دانش: نشست خبری یازدهمین همایش سراسری اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، صبح امروز یکشنبه 19 دی ماه 95، با حضور عباسعلی اسلامی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پ...

گزارش تصویری نشست خبری یازدهمین همایش سراسری اتحادیه صادر کنندگان فرآو...

کافه دانش: نشست خبری یازدهمین همایش سراسری اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، صبح امروز یکشنبه 19 دی ماه 95، با حضور عباسعلی اسلامی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پ...

گزارش تصویری نشست خبری نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر...

کافه دانش: نشست خبری نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، صبح امروز دوشنبه 13 دی ماه 95، با حضور مجتبی آقایی دبیر کل نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، جمشید حقیقت ‌شناس دبیر هنری نهمین...

گزارش تصویری نشست خبری نخستین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری «ایران ‌ساخت»...

کافه دانش: نشست خبری نخستین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری «ایران ‌ساخت»، صبح امروز یکشنبه 12 دی ماه 95، با حضور دکتر پرویز کرمی دبیرکل جشنواره، ‌حسین پارسایی معاون اجرایی، ناصر فیض دبیر بخش ادبیات، سایر...