گزارش تصویری از بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران – ب...

کافه دانش: بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، صبح امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 96، با حضور دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر علیرضا زالی رئیس سازمان کل نظام...

گزارش تصویری از بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران – ب...

کافه دانش: بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، صبح امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 96، با حضور دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر علیرضا زالی رئیس سازمان کل نظام...

گزارش تصویری از مراسم افتتاح بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص دا...

کافه دانش: بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، صبح امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 96، با حضور دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر علیرضا زالی رئیس سازمان کل نظام...

دکتر نوبخت حقیقی در افتتاحیه بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص دا...

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: شورای عالی نظام پزشکی به مثابه مجلس کشور برای جامعه پزشکی تلقی می شود. هر آنچه در این شورا تصمیم گیری می شود باید اجرایی و مورد حمایت قرار گیرد....

گزارش خبری و تصویری کنفرانس مطبوعاتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور؛ ...

کافه دانش: بیست و سومین نمایشگاه الکامپ با معرفی سالن اشتغال و برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای در کنار سالن‌های الکاماستارز، الکامگیمز و همین‌طور مشارکت شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتب...