یادداشت/کمک به درمان بیماران، استراتژی تازه بانک ملی ایران در حوزه مسئ...

مسئولیت های اجتماعی* کافه دانش: مسئولیت اجتماعی، مفهومی نوین است که تاکید می کند شرکت ها، سازمان و نهادهای مالی، نباید تنها به دنبال کسب سود باشند. آنها بخشی از درآمد یا سود خود را به نفع اجتماع ...

طرح ویژه مشاوره و بروزرسانی/ رمضانی ویژه برای گوشی‌های سامسونگ...

کافه دانش: همزمان با شروع ماه مبارک رمضان، سامسونگ ایران برای تمام گوشی‌های این برند طرح ویژه‌ای در نظر گرفته است. در این طرح صاحبان گوشی‌های سامسونگ با حضور در مکان‌های اعلام شده، به صورت رایگان از ...