برجام

بد عهدی امریکا این بار مسئولان هسته ای ایران را به حرف آورد ....

به گزارش کافه دانش به نقل از مشرق بدعهدی مسئولان امریکایی بابت برداشتن تحریم ها و باز شدن در ها بر روی بانک های ایرانی برای سوئیفت و … پس از رئیس بانک مرکزی مسئولان دیگر هسته ای ایران هم به حرف...