۶ خطر رژیم مایعات

تزکیه و پاکسازی بدن با رژیم انحصاری مایعات که از جمله آنها "رژیم سمزدایی" Master cleansed است محبوبیت زیادی بین هالیوودیهایی که بدنبال روشهای سریع کاهش وزن، و سم زدایی فوری بدنشان هستند کسب کرده‌اس...